Stilt Bank – Kuzey Amerika
Göçmenler için Kredi Desteği

ABD’deki göçmen vatandaşlar ile finansal alanda yetersiz hizmet alan kişiler için destek sağlamak amacıyla kurulan Stilt, finansal katılımı iyileştirip, krediye erişimi kolaylaştırmak için çeşitli teknoloji geliştiriyor. Mevcut finansal sistemin dışına itilen kişilerin kredi hizmetlerinden demokratik bir şekilde yararlanmaları için faaliyet gösteriyor.